Personliga upplysningar

Skydd av personuppgifter

Du skal kunna lita på att dina personuppgifter lagras säkert och ansvarsfullt hos oss (BON’A PARTE by DK Company).

Personuppgifterna delas dessutom endast inom DK Company A/S (inkl. dotterföretag) och vi ger inte dina personuppgifter vidare till 3:e part, såvida att vi inte är lagligt skyldiga till det, eller att du på annat sätt accepterar detta. Dessutom samlar vi heller inte in personuppgifter från andra ställen utan att du själv har meddelat dem i samband med beställning, kundundersökningar eller liknande, och ingen av de personuppgifter vi samlar in om dig är känsliga.

Nedanför kan du läsa mer om hur vi samlar in personliga uppgifter, hur vi lagrar dem och inte minst hur du kan få insyn i och/eller återkalla dina personuppgifter.

 


 

Så här använder vi dina personuppgifter

De informationer du ger använder vi huvudsakligen för att kunna följa avtal med dig. Det kan t ex vara i samband med att vi på din förfrågan skal kunna skicka dig nyhetsbrev eller kataloger, att vi ska kunna skicka dina beställda varor till den korrekta adressen och liknande.

Vi samlar in information för användning till:

  • leverans av varor (insamlingen görs för att uppfylla ett avtal med dig)
  • utskick av nyhetsbrev, kataloger och annan marknadsföring (endast med ditt samtycke)
  • analys och statistik eftersom vi har ett betydande intresse av att känna våra kunder på bästa sätt, och för att säkra att du och andra kunder får en så bra upplevelse på bonaparteshop.com som möjligt
  • säkerhet, eftersom vi har ett betydande intresse i att det är säkert att använda bonaparteshop.com, och för att vi kan undersöka eventuella missbruk

Vi lagrar dina personuppgifter under en period på fem (5) år, såvida inget annat anges. Men där vi behandlar dina informationer, baserat på ditt samtycke, behåller vi endast informationerna tills du tar tillbaka ditt samtycke. I förhållande till det senare behåller vi dina informationer till a) du ångrar din anmälan, b) du protesterar mot användningen av dina uppgifter eller c) vi inte har använt dina informationer inom de senaste 12 månader.

Kontakta oss om:

  • du är osäker på vilken information vi har samlat om dig
  • du önskar att de insamlade informationer om dig rättas
  • du önskar att få de insamlade informationer om dig borttagna
  • du önskar att motsätta dig direkt marknadsföring eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på vissa speciella omständigheter eller din specifika situation
  • du önskar att vi begränsar användningen av de insamlade informationer till endast ren lagring (begränsad användning av personuppgifter)
  • du önskar att de om dig insamlade informationer överförs i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format till dig själv eller en 3:e. part

Våra kontaktinformationer hittar du under avsnittet ”Vem är ansvarig för dina informationer?”.

Når vi behandlar dina personuppgifter är ovanstående dessutom också dina rättigheter.

För din säkerhet vill vi att när du kontakter oss bl.a. i samband med invändningar, be dig informera en eller flera personliga informationer för att kunna bekräfta att du är du.

Önskar du att motsätta dig direkt marknadsföring via e-mail, så behöver du inte att kontakta oss eftersom du bara kan följa anvisningen i den enskilda marknadsföringsmailen.

 


 

Vem är ansvarig för dina informationer?

Såvida att vi informerar annat i samband med insamlingen av dina personuppgifter, är vi de dataansvariga, på bonaparteshop.com:

DK Company Online A/S
Thrigesvej 2
DK-7430 Ikast
CVR 24431118
Telefon: +46 (0)10-888 67 22
E-mail: [email protected]

Alla personuppgifter är vi ansvariga för enligt gällande dataskyddslag.

 

Var och hur vi lagrar dina informationer

Vi lagrar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt på servrar i kontrollerade anläggningar inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområde (EES).

 


 

Klagomål

Om du menar att DK Company A/S behandlar dina informationer på ett felaktigt sätt, kontakta oss gärna (hitta våra kontaktinformationer i avsnittet ovan). Du har naturligtvis också möjlighet att klaga över behandlingen av dina informationer eller annan data om dig genom att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller www.datainspektionen.se.

 


 

Ändringar och uppdateringar

Bl.a. på grund av den snabba ändringen på internetet av lagstiftningen och sättet som vi hanterar dina personuppgifter, kan detta bli nödvändigt eller passande att vi gör ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör betydande ändringar i policyn kommer vi att göra dig uppmärksam på detta på Bonaparteshop.com och genom att kontakta dig via den e-mailadress vi har registrerat på dig.

Denna sidan är senast uppdaterad februari, 2022.