PERSONDATAPOLITIKK FOR CLUBSOLID

1. BEHANDLING AV PERSONDATA

 1. Når du registrerer deg til ClubSolid på nettbutikken vår, www.solidstore.com. ( heretter netbutikk ) og løpende benytter deg av fordelene i ClubSolid, innsamler DK Company Onlie A/S ( heretter DK Company Online ) opplysninger om deg som person.Du kan i denne privatdatapolitikk ( heretter persondatapolitikken ) bl.a. lese om de opplysningene, DK Company Online innsamler, hvilken rettigheter du har, hvordan DK Company Oline behandler opplysningene, og hvordan du kan kontakte DK Company Online, om du har spørsmål til persondatabehandlingen våres.
 2. Det er en betingelse for tilmeldingen til ClubSolid, at du aksepterer persondatapolitikken og våres betingelser. Om ikke kan du dessverre ikke bli medlem v ClubSolid. Du skal være minst 16 år for og bli medlem av ClubSolid.
 3. Informasjon angående våres behandlig av persondataopplysninger i forbinnelse med kjøp av varer på nettbutikken og retunering av varer køpt på nettbutikken kan du finne i den generelle persondatapolitikken, som du finner her. 
 4. I politikken henviser ´vi´, ´oss´og ´våres´til DK Company Online.

 

2. DATAANSVARLIG

 1. Opplysninger, som behandles i ClubSolid, vil bli behandlet etter gjeldende databeskyttelseslovegivning og datatilsynets til enhver tid gjeldende rettningslinjer.
 2. Kontaktopplysninger ClubSolid. DK Company A/S CVR nr. 19778649 Thrigesvej 2 7430 IkastKundeservice tlf: +45 88 44 15 74 E-postadresse: [email protected]
 3. Om du har spørsmål som handler om ClubSolid kan du også finne svar på en lang rekke spørsmål i våres betingelser tor ClubSolid.
 4. DK Company Online er dataansvarlig for personopplysninger, som brukes i forbinnelse med følgende aktiviteter:
 • Opprettelse av profil
 • Opplysninger om kjøpene dine og opptjening av ClubKroner mv.
 • Kommunikasjon mellom DK Company Online og bruker
 • Markedsføring

 

3. FORMÅL OG RETTSGRUNNLAG

 1. DK Company Online sammer kun inn de personopplysningene, som er nødvendig for, at DK Company Online kan levere de mange fordelene med et medlenskap av ClubSolid og Dk Company online bruker lun dine personopplysninger til de formål, som er beskrevet i denne persondatapolitikken.

   

 2. Profil
  1. For og registrere seg ClubSolid, krever DK Company online, at du oppretter en profil på nettsiden våres.
  2. De opplysningene som kreves til en opprettelse av en profil, er: for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer, kjønn og en adgangskode.
  3. Innsamling av disse personopplysninger ev nødvendige for og opprette en profil og for og kunne oppfylle den mellom deg og DK Company Online inngående avtale om din innmelding i ClubSolid. Dette skjer med grunnlag i databeskyttelsesforordrningens art. 6, stk 1, litra b. Ønsker du ikke og gi DK Company Online disse opplysninger, kan du ikke opprette en profil.

   

 3. Opplysninger om dine kjøp og opptjening av ClubKroner mv.
  1. Når du kjøper varer til fullpris igjennom ditt medlemskap hos ClubSolid via nettbutikken eller en av de fysiske butikkene, innsamler DK Company Online opplysninger om kjøpene dine og opptjening av ClubKroner.
  2. De opplysningene som Dk Company Online innsamler om deg er opplysninger om dine tidligere kjøp, herunder ordrenummer, dato for kjøp og beløp, samt medlemsstatus, din saldo på konto for ClubKroner og om du har ClubKroner til gode.
  3. Opplysningene innsamles med det formålet, at du kan gjøre bruk av de fordelene ved ditt medlemskap av ClubSolid, herunder opptjening av ClubKroner som du kan bruke som rabatt på senere kjøp i nettbutikken eller i fysiske butikker.
  4. Innsamling av disse personopplysninger er nødvendig for og kunne oppfylle den mellom deg og DK Company Online inngående avtale om din bruk av de mangen fordeler ved innmeldning i ClubSolid. Dette skjer med grunnlag i databeskyttelsesforordningens art. 6, skt. 1, litra b.

   

 4. Kommunikasjon mellom DK Company Online og bruker.
  1. DK Company Online bruker også e-postadressen og mobilnummeret ditt til usendelse av vesentlige beskjeder og påminnelser f.eks. med infomasjon om viktige tekniske og juridiske forhold ( heretter benevnt ´servicebeskjeder`).
  2. Innsamling av disse personopplysninger skjer på bakgrunn av en legitim interesse i og kunne holde deg informert om viktige tekniske og juridiske forhold angående medlemskapet ditt hos ClubSolid, jf. databeskyttelsesforfordningens art. 6, stk. 1 lit. f.

   

 5. Markedsføring
  1. DK Company Online bruker også din e-postadresse og mobilnummeret ditt til og sende deg nyhetsbrev f.eks. med eklsklusive tilbud, nye trends og indpirasjon til garderoben din, framsett du har gitt samtykke til dette.
  2. Innsamlingen av disse personopplysningene skjer på bakgrunn av en legitim interesse i og kunne sende deg markedsførningsmatriale, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

 

4. OPPEVARING OG SLETTNING

 1. Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge, du har en profil hos ClubSolid.
 2. Om du anmoder oss om og slette profilen din sletter vi den og alle dine opplysninger strakt, dog senest 48 timer etter anmodningen om sletningen er mottatt. Om vi har bruk for opplysningene dine i en verserende sak, vil opplysningene dine dog først bli slettet, når saken er avsluttet.
 3. Profilen din blir automatisk slettet, om du ikke har vært aktiv i kundeklubben i 2 år, f.eks. om du ikke har logget på nettsiden, og du har fra meldt deg nyhetsbrevene.
 4. Av regnskaps- og skattemessige hensyn lagrer DK Company Online visse personlige data i en periode på opp til 5 år fra sletningen av profilen din.
 5. Ved sletning av profilen og opplysningene dine, slettes alle data som er registrert på profilen din og eventuelt tilknyttete opplysninger, som kjøps historikk, som Dk Company Online har samlet inn om deg. Heretter kan opplysningene ikke gjenskapes.
 6. I tilfelle hvor Dk Company Online har bevis for eller underbygget mistanke om, at du har overtrådt straffbare lovbestemmelser i forbindelse med misbruk av medlemskapet ditt, oppbevarer vi dog opplysningene dine i opptil 5 år, etter profilen din er slettet.

 

5. DINE PERSONDATARETTIGHETER

 1. Du har til enhver tid rett til og få opplyst, hvilken personopplysninger vi beholder om deg, til hvilket formå, hvor vi har opplysningene fra, samt hvem som mottar dine personopplysninger.
 2. Du har til enhver tid rett til og få rettet feilaktige eller misvisende personopplysninger, som vi måtte beholde om deg. Du kan via din personlige profil rette personopplysningene.
 3. Du har rett til i en rekke tilfeller og få slettet de opplysninger, som vi måtte beholde om deg. Om du ikke lengre ønsker og være medlem av ClubSolid, kan du til enhver tid melde deg ut ved å kontakte vår kundeservice, jf. Kontaktopplysningene i pkt.2.22 ovenfor. Alle data, som er registrert under profilen din, vil heretter bli slettet og vil ikke kunne gjenskapes.
 4. Du har rett til i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få de opplysningene, som du selv har gitt til oss overført, hvor behandlingen er basert på en avtale eller ditt samtykke.
 5. Du har rett til i en rekke tilfeller og gjøre innsigelse imot vår behandling av dine personopplysninger grunnet særlige forhold.
 6. Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot våre eventuelle bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring. Vi vil i så tilfelle opphøre med sådan bruk.

 

6. KLAGEADGANG

6.1 Om du ønsker og klage over behandlingen av personopplysningene dine, hører vi veldig gjerne fra deg. Du kan finne kontaktopplysningene våre i pkt. 2.2. overfor.

6.2 Du har også mulighet til og inngi en klage til datatilsynet, Carl Jackobsens vej 35, 2500 Valby, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

 

7. ENDRINGER

 

 1. DK Company Online kan til enhver tid og uten varsel endre persondatapolitikken. Den seneste versjonen finnes alltid på våres nettbutikk.
 2. Du orienteres om vesentlige endringer av persondatapolitikken via den e-postadressen, som du har angitt i forbindelse med registeringen til ClubSolid, og du vil få mulighet til å akseptere den endrede personpolitikken ved ditt neste logg inn på nettbutikken. Såfremt du ikke aksepterer den endrede personpolitikken, kan du ikke lenger være medlem av ClubSolid, og DK Company Online har rett til og slette opplysningene dine.

 

8. VERSJON

 1. Denne persondatapolitikken er senest oppdatert i Mars 2022 og erstatter alle tidligere gjeldene persondatapolitikker.