Data bescherming

Bescherming van persoonlijke gegevens

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig en verantwoordelijk bij ons worden bewaard (BON'A PARTE by DK Company).

Persoonlijke gegevens worden ook alleen gedeeld binnen DK Company A/S (inclusief dochterondernemingen) en wij maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of u dit op andere wijze accepteert. Bovendien verzamelen wij op sommige plaatsen geen persoonlijke gegevens, zelfs als u ze heeft achter gelaten. Het indienen van bestellingen, klantonderzoeken en dergelijke, en geen van de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, is gevoelig.

Hieronder kunt u meer lezen over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, hoe wij deze opslaan, en niet het minst hoe u inzicht krijgt in en / of uw persoonlijke gegevens intrekt.

 


 

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

De informatie die u verstrekt, wordt voornamelijk gebruikt om afspraken met u na te komen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat wij u op uw verzoek nieuwsbrieven of catalogi kunnen sturen, zodat wij uw bestelde artikelen naar het juiste adres en dergelijke kunnen sturen.

Wij verzamelen informatie voor gebruik voor:

  • levering van goederen (verzameling vindt plaats om een overeenkomst met u te sluiten)
  • distributie van nieuwsbrieven, catalogi en andere marketing (alleen met uw toestemming)
  • analyse en statistieken, omdat wij er veel belang bij hebben onze klanten zo goed mogelijk te leren kennen en ervoor te zorgen dat u en andere klanten een zo goed mogelijke ervaring bij bonaparteshop.com krijgen
  • beveiligingskwesties, omdat wij er veel belang aan hechten dat bonaparteshop.com veilig is en zodat wij misbruik kunnen onderzoeken

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op voor een periode van vijf (5) jaar, tenzij anders vermeld. Wanneer wij echter uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, bewaren wij de informatie alleen totdat u uw toestemming intrekt. Dit wil zeggen totdat a) u uw inschrijving annuleert b) u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door ons of c) wij hebben uw gegevens in de laatste 12 maanden niet gebruikt.

Neem tot slot contact met ons op als:

  • u twijfelt over de gegevens die wij over u hebben verzameld
  • u wijzigingen wilt aanbrengen in de gegevens die wij hebben verzameld
  • u wilt dat de over u verzamelde gegevens worden verwijderd
  • u zich wenst te verzetten tegen direct marketing of bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van bepaalde specifieke omstandigheden of uw specifieke situatie
  • u wilt dat wij het gebruik van uw gegevens beperken tot puur opslag (beperkt gebruik persoonsgegevens)
  • u de verzamelde persoonsgegevens in én gestructureerd, machinaal leesbaar formaat wilt ontvangen voor uzelf of een derde partij

Onze contactgegevens zijn te vinden onder de sectie "Wie is verantwoordelijk voor uw informatie?".

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, is het bovenstaande ook uw recht.

Voor uw veiligheid, kan het zijn dat wij contact met u opnemen en extra informatie vragen om te controleren of de gegevens correct zijn en ook uw gegevens zijn.

Als u bezwaar wilt maken tegen direct marketing via e-mail, hoeft u geen contact met ons op te nemen, omdat u eenvoudig de instructies in de individuele marketingmail kunt volgen.

 


 

Wie is verantwoordelijk voor uw informatie?

Tenzij wij u anders informeren, is onze databeheerder van bonaparteshop.com verantwoordelijk voor uw gegevens:

DK Company Online A/S
Thrigesvej 2
DK-7430 Ikast
CVR 19778649
Telefoon: +31 85 2085660
E-mail: [email protected]

Alle persoonlijke gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Waar en hoe wij uw informatie opslaan

Wij slaan uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk op servers op in gecontroleerde faciliteiten binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 


 

Klachten

Als u van mening bent dat DK Company A / S uw informatie verkeerd verwerkt, neem dan contact met ons op (vind onze contactgegevens in het bovenstaande gedeelte). Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens of andere gegevens over u door een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509AJ Den Haag of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 


 

Veranderingen en updates

Onder meer vanwege de snelle verandering van het internet, de wetten en de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, kan het noodzakelijk of verplicht zijn om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Als wij belangrijke wijzigingen in het beleid aanbrengen, zullen wij u op de hoogte stellen via bonaparteshop.com en door contact op te nemen via het e-mailadres waarmee u bij ons geregistreerd bent.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in januari 2022.